2017-2018 Bitirme Projesi için Danışman Bulamayan Öğrenciler

2017-2018 Bahar Dönemi Bitirme Projesi için danışman bulamayan öğrencilerin, doldurulmuş proje önerisi formlarını 8 Ekim 2017 tarihine kadar Yard.Doç.Dr. Tolga Ovatman'a e-mail yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Teslim edilen proje önerisi konusuna uygun öğretim üyeleri arasından atama bölüm başkanlığı tarafından yapılacaktır.