2017-2018 Bitirme Projesi Öneri Süresi Uzatımı

Sevgili öğrenciler,

Bitirme proje önerilerinizi sekreterliğe teslim etme süreniz 4 Ekim 2018 Çarşamba tarihine kadar uzatılmıştır.