Bitirme ödevleri

English version of the following text can be found among the files below.

 1. Öğrenci ve öğretim üyesi, bitirme ödevi konusunda anlaştıktan sonra öğrenci, öğretim üyesinin de yardımıyla hazırladığı “Proje Önerisi” dökümanını bölüme ve danışman öğretim üyesine teslim eder. Öğrenci proje önerisini, sömestre başlangıcından itibaren iki hafta içinde teslim etmelidir.
 2. Konu seçiminde tasarım ağırlıklı, güncel, yararlı, gerçekçi, sorun çözmeye yönelik projelere ağırlık verilmelidir.
 3. Öğrenci bitirme ödevi raporunu kurallara uygun olarak yazmalı ve raporu yazmak için gereken zamanı proje önerisinin hazırlanması sırasında göz önüne almalıdır.
 4. Öğrenci öneride belirlenen kontrol noktalarına uygun şekilde projenin gelişimi hakkında danışman öğretim üyesine bilgi vermeli, öğretim üyesinin öneri ve uyarılarını dikkate almalıdır.
 5. Öğrenci, başkalarının çalışmalarından yaptığı alıntılara uygun şekilde atıfta bulunmalı, kaynağı gösterilmemiş bilgi, algoritma, çizim, vs materyallerin kendi özgün materyalleri olarak değerlendirileceğini bilmeli, etik konularda duyarlı olmalıdır.
 6. Çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi aşamasında farklı seçenekler; performans, fiyat ve çevre faktörleri ele alınarak karşılaştırılmalı, yorumlar rapora eklenmelidir.
 7. Bilinen ve literatürde yaygın olarak yer alan temel bilgiler (programlama dili, işletim sistemi, katalog bilgileri) ayrıntılı olarak anlatılmamalıdır.
 8. Öğrenci, yazılım ve donanım ödevlerinde analiz ve tasarım sonuçlarını bu konularda kabul görmüş araç ve yöntemleri kullanarak sunmalıdır. Program kaynak kodu, bitirme ödevi kitapçığında yer almamalı,  dokümantasyonlar, program kaynak kodları, koşturulabilir programlar, yardımcı dosyalar, veritabanlarını içeren tüm konfigurasyon ayrı bir CD’de teslim edilmelidir.
 9. Öğrenci, bitirme sınavına gerebilmek için, bitirme ödevinin tamamlandığını danışman öğretim üyesine onaylatmalıdır.
 10. Öğrenci, bitirme önerisini sunduktan sonra ninova sınıfına dahil edilip edilmediğini kontrol etmelidir.
 11. İki dönem boyunca yürütülen Bitirme Ödevi çalışmasına ilişkin esaslar:
  • İki dönem boyunca yürütülen Bitirme Ödevi çalışmasının değerlendirilmesinde ilk dönem katılım %10 ve ara rapor %10 olmak üzere ilk dönem çalışmalarının toplam proje notuna etkisi %20 olarak hesaplanır.
  • Bitirme ödevi ara dönem raporu; “Bitirme ödevi Rapor Formatı”na uygun şekilde düzenlenmiş olmalı ve ayrıntılı proje kestirimi (projenin amacı, kapsamı, kullanım alanları, başarım kriterleri, bütçesi, süre ve kaynak kestirimleri, çözüm stratejileri ve uygulanacak yöntemler, risk analizi), iki dönemi kapsayan Gantt diyagramları, ayrıntılı literatür araştırması ve kavramsal bilgileri içermelidir.
  • Bitirme ödevi ara dönem raporu bir sonraki dönemin ilk haftası Cuma gününe dek teslim edilmelidir.
  • Bitirme ödevi ara dönem raporu hem basılı olarak danışman hocasına ve hem de elektronik olarak Ninova sisteminde teslim edilmelidir.
 12. Bitirme sunumu süresi bireysel hazırlanan ödevler için 20 dakika, grup halinde hazırlanan ödevler için 30 dakikadır.