Kontenjan artımı

Ders alabilme isteklerinin nasıl yapılacağı.

İSTEK SONUÇLARI BU SAYFANIN EN ALTINDA AÇIKLANMIŞTIR

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, sadece kendi denetiminde olan BLG ve ISE kodlu dersler ve BIL 103E, BIL 105E, MAT 281E, HUK 203E derslerine ilişkin dilekçe ile kayıt başvurularını değerlendirmekle yetkilidir.

Elektrik Elektronik Fakültesi tarafından verilen EHB, KON kodlu derslere ilişkin istekler değerlendirilmek üzere ilgili fakülteye iletilmektedir.

Genel havuz derslerinin (MAT, FIZ, KIM, TUR, ATA vb.) kontenjan artımları programların bağlı olduğu fakülteler tarafından yapılmaktadır.

Başvurularda izlenecek yol ve ilgili kurallar:

 1. Başvuru yapmadan önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (www.sis.itu.edu.tr) web sayfalarındaki duyuruları, yönetmelikleri ve diğer kuralları mutlaka okuyunuz. Kurallara uygun olmayan istekler değerlendirilmeyecektir.

 2. Zorunlu Dersler: Zorunlu bir dersi almak isteyen öğrencilerin aşağıdaki tüm koşulları sağlaması gerekmektedir.

  1. İlgili ders o yarıyılda öğrencinin programında olmalıdır.

  2. Öğrenci dersi daha önce almamış ya da alıp başaramamış olmalıdır.

  3. Öğrenciler programlarını alabildikleri diğer dersler ile doldurmayı tercih etmelidir.

 3. Seçmeli MT Dersleri: Seçmeli bir MT dersini almak isteyen öğrencilerin aşağıdaki tüm koşulları sağlaması gerekmektedir.

  1. Öğrencinin başka bir seçmeli dersi alması ders çakışması nedeniyle mümkün olmamalıdır. Eğer kontenjanı uygun olan başka seçmeli dersler varsa öğrenciler öncelikle bu dersleri almalılar.

  2. Eğer öğrenciler seçmeli dersleri ile çakışan diğer dersleri değiştirebiliyorlarsa kontenjanı uygun olan seçmeli dersleri alacak şekilde programlarını düzenlemeliler. Bu durumdaki istekler ret edilmektedir.

  3. Bir işte çalışma nedeniyle sadece belli günlerde okula gelmek ders seçimi için geçerli bir gerekçe değildir.

  4. 7. Yarıyıldaki seçmeli dersler için dilekçe veren öğrenci en az 110 kredi başarmış olmalıdır.

  5. 8. Yarıyıldaki seçmeli dersler için dilekçe veren öğrenci bu yarıyılın sonunda mezuniyet durumunda olmalıdır. Eğer öğrencinin mezuniyeti sonraki yarıyıla kalıyorsa eksik seçmeli dersini/derslerini o yarıyılda tamamlamalıdır.

  Eğer öğrencinin sonraki yarıyılda alabileceği seçmeli ders kalmamışsa bu durumu belirterek dilekçe verebilir.

  Eğer programınıza uygun alabileceğiniz başka bir seçmeli ders varsa dilekçenizde diğer seçeneği de belirtiniz.

 4. Öncelikler: Başvurular aşağıdaki özelliklere göre önceliklendirilecektir:

  1. Öğrencinin başardığı kredi yüksekse

  2. Öğrencinin ilgili yarıyılda alacağı ders sayısı az olduğu için başarma şansı daha yüksekse

  3. Öğrencinin genel not ortalaması yüksekse

 5. Diğer bölümlerin açtığı BLG dersleri: Bilgisayar Mühendisliği Programının bazı meslek dersleri (BIL 105E, BLG 231E, BLG 252E, BLG 361E gibi) başka bölümler tarafından da kendi öğrencilerine yönelik olarak açılabilmektedir. Bu derslerin kodları aynı olmakla birlikte, her bölüm derslerin içerdiği konuları kendi mesleklerinin gereklerine uygun olarak farklı şekilde ağırlıklandırmakta ve farklı yöntemlerle anlatmaktadır. Bu nedenle Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin meslek derslerini kendi bölümlerinin öğretim üyelerinden almaları esastır.

 6. Başvuru ve dilekçe: Yukarıdaki koşulları sağlayan öğrenciler başvurularını aşağıdaki adımları izleyerek yapacaklardır.

  a)   Öğrenciler siteye İTÜ hesaplarını kullanarak girdikten sonra almak istedikleri her ders için ayrı bir Ders Kayıt Dilekçesi formu dolduracaklardır.

  b)   Web üzerinde doldurulan formlar çıkışı alınarak imzalanacak, not döküm belgesi (transkript) ve haftalık ders çizelgesi ile birlikte  her yarıyıl duyurularda belirtilen tarihler arasında Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu'na teslim edilecektir.

  Başvuruların fakülte tarafından değerlendirilmesinde web üzerinde doldurulan elektronik formlar esas alınacağından sadece kağıt üstünde doldurulan dilekçeler başvuru için yeterli değildir. Islak imzalı dilekçeler ise öğrencinin derse kayıt isteğini resmi olarak belgelemek için gereklidir. Bu nedenle hem elektronik formun doldurulması hem de alınan çıkışın ıslak imzalı olarak teslim edilmesi zorunludur. Not dökümü ve haftalık program için otomasyon sistemi üzerinden yazdırdığınız belgeler yeterli olmaktadır, onaylatmanıza gerek yoktur.

  Fakültemiz denetiminde olmayan diğer dersler (MAT, FIZ, KIM, TUR, ATA vb.)  için basılı ve imzalı dilekçenin ekleriyle birlikte Öğrenci İşleri'ne verilmesi yeterlidir; elektronik formun doldurulmasına gerek yoktur.

  İlgili web adresi ve başvuru tarihleri her yarıyıl başında duyurulacaktır.

  Seçmeli ders isteklerinde programınıza uygun alabileceğiniz başka bir seçmeli ders varsa dilekçeniz de diğer seçeneği de belirtiniz. İkinci seçeneğinizde kontenjan yoğunluğu az ise isteğinizin kabul edilme olasılığı artacaktır.

  Forma CRN veya öğretim üyesi adı yazmayınız; sadece uygun olan ders günü ve saatini belirtiniz. Eğer ders isteği kabul edilirse o saatte kontenjanı daha uygun olan şubeye kayıt yapılacaktır.

  Duyurulan tarihten sonra yapılan başvuruların değerlendirilmesi mümkün değildir. 

 7. Dilekçenin geri çekilmesi: Eğer dilekçenizi gönderdikten sonra yer açıldığından istediğiniz dersi zaten alabildiyseniz sisteme girerek dilekçenizi seçiniz ve yeşil çubuktaki durum menüsünden çek işlemini gerçekleştiriniz. Geri çekilen dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Geri çektiğiniz bir dilekçeyi gönderme süresi sona ermediyse durum menüsünden tekrar gönderebilirsiniz.

 8. Değerlendirme ve duyuru: Dilekçeler bölüm başkanlığı ve dekanlık tarafından incelenmektedir. Kabul edilen dilekçeler fakülte web sayfasında duyurulacaktır. Lütfen sonuçları öğrenmek için bu web sayfasını düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Öğrenci işleri bürosuna telefon ederek başvurunuzun durumunu sorgulamayınız.

  Sonuçlar ekle/çıkar (add/drop) haftası içinde duyurulacağından dilekçeleri ret edilen öğrencilerin bu hafta içinde uygun başka bir ders varsa onu almaları ve ders programlarını uygun bir şekilde düzenlemeleri mümkün olacaktır.

  Derslerin kontenjanlarını belli bir sayının üstüne çıkarmak fiziksel olarak mümkün olmadığından yukarıdaki başvuru koşulları sağlansa da her dilekçeyi kabul etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin öncelikle programlarını uygun dersleri alabilecek şekilde düzenlemeleri önerilir.

 9. Derse kayıt: Dilekçeleri kabul edilen öğrencilerin ilgili derslere kayıtlarında otomasyonun iş yüküne göre aşağıdaki iki yoldan biri izlenmektedir. Hangi yolun izleneceği her yarıyıl duyurulmaktadır.

  1. Ekle/çıkar (add/drop) haftasında kontenjanlar boşaldıysa öğrenciler ilgili derse kendileri kayıt olacaklardır.

  2. Dilekçeleri kabul edilen öğrencilerin listeleri otomasyon sistemine gönderilecektir. Öğrenciler ilgili derslere otomasyon tarafından kayıt edilecektir.